Specijalistički pregledi

Dijagnostika

Blog

+ + +


O nama

+ + +

Poliklinika Mansa Medica razvila se iz pedijatrijska ordinacije doktora Petra Matijevića osnovane 1994. godine:

Petar Matijević je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1982. godine, a specijalizaciju iz pedijatrije 1989. na Institutu za majku i dete u Beogradu, sa odličnom ocjenom i pohvalom „summa cum laude“. Radio je kao pedijatar u DZ Tivat do 1994. godine, odnosno do osnivanja sopstvene pedijatrijske ordinacije Mansa Medica.

Detaljna uputstva, savjeti ljekara i edukacija pacijenata sastavni su dio pregleda i dijagnostike, čime se nastoji poboljšati uspjeh u liječenju i sprečavanju komplikacija bolesti. Poliklinika Mansa Medica sastoji se od pedijatrijske, internističke i stomatološke ordinacije. U sklopu poliklinike nalazi se i apoteka “Help”.:

Stalni članovi ljekarskog tima poliklinike Mansa Medica su:

Dr Petar Matijević – specijalista pedijatrije

Dr Jovan Raičević – specijalista pedijatrije

Dr Radmila Starčević – specijalista interne medicine

Dr Ina Frlan – stomatolog, specijalista za dječje bolesti

Mansa Medica - Dr Petar Matijevic