Usluge

Laboratorijska dijagnostika

+ + +

U saradnji sa renomiranim zdravstvenim ustanovama poliklinika Mansa Medica nudi kompletnu laboratorijsku dijagnostiku: 

 

 • hematološke analize
 • nalaze urina
 • biohemijske analize
 • nalaze hormona
 • tumor markere
 • laboratorijske testove  za trudnice
 • nivo ljekova u krvi
 • imunološke analize
 • serološke testove na viruse
 • mikrobiološke analize urina, stolice, briseva...
 • patohistološku dijagnostiku bioptata i operativnog materijala
 • antigenski i PCR test na SARS-CoV-2

 

Osnovne laboratorijske analize (KKS, CRP, urin) mogu se odraditi svakog dana tokom cijelog radnog vremena, dok se za sve druge nalaze krv može dati svakog radnog dana i subotom, od 8 do 10 sati ujutro, bez zakazivanja.