Usluge

Naši konsultanti

+ + +

U poliklinici Mansa Medica rade konsultanti iz različitih oblasti medicine. To su: 

 

  • kardiologija  - preglede vrši internista kardiolog dr Draško Rašković
  • dječija kardiologija  - preglede vrši kardiolog dr Draško Nikčević
  • pulmologija   - preglede obavlja specijalista pneumoftiziologije dr Vjera Usanović Lipovac
  • dječija pulmologija   - preglede obavlja prof dr Predrag Minić
  • otorinolaringologija  - preglede obavlja ORL specijalisti dr Ognjen Jovićević i dr Danilo Pot
  • dermatologija  - preglede vrši dermatolog dr Predrag Štilet
  • ortopedija  - preglede obavlja ortoped dr Dino Pagnacco
  • neurologija  - preglede obavlja dr Radmila Ognjenović
  • radiologija i ultra zvuk  - preglede obavlja dr Jelena Perunović
  • stomatologija za djecu i odrasle  - preglede obavljaju dr Aleksandra Radonjić i dr Sanja Dragić

 

Specijalistički pregledi kod naših konsultanata mogu se zakazati na brojeve telefona: +382 32 674 397, +382 68 086 152.